Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Archiwum aktualno¶ci

¦więto rodziców

2013-05-27

Wierszyki, życzenia i teatrzyk. To tylko czę¶ć niespodzianek jakie dzieci z o¶rodka w Lublinie przygotowały dla swoich rodziców z okazji ich ¶więta.
W Wielokulturowym Lublinie

2013-05-26

W ramach festiwalu „Wielokulturowy Lublin”, który odbył się w dniach 23-27 maja, Lublinianie mieli okazję zapoznać się z kultur± czeczeńsk±, jedn± z wielu, które w znacznym stopniu tworz± wielokulturowa mozaikę współczesnego Lublina. Okazji do poznania jej barw było wiele.
Lublin Wielokulturowy

2013-05-21

W dnich 23 - 28 maja odbywać się będzie szósta już edycja festiwalu Wielokulturowy Lublin. Jak co roku w programie wydarzenia artystyczne z wielu dziedzin sztuki oraz spotkania edukacyjne. Nie zabraknie spacerów i warsztatów umiejętno¶ci dla lubi±cych aktywnie spędzać czas. SprawdĽ co czeka nas w tym roku. Tradycyjnie już Cenatrum Wolontariatu jest współorganizatorem festiwalu w ramach serii wydarzeń:
Polsko - czeczeńska rodzinna majówka

2013-05-16

W piknikowo-majówkowym nastroju upłynęło sobotnie spotkanie Partnerstwa Rodzin w D±browicy. Przy dĽwiękach bałałajki i gitary w powietrze (obok ogniskowego dymu) płynęły czeczeńskie pie¶ni i polskie szanty. Grupa nowych wolontariuszy, która uczestniczyła w spotkaniu partnerstwa, mogła po raz pierwszy zachwycić się lezgink±. Polskie i czeczeńskie mamy, podjadaj±c piknikowe przysmaki, dogl±dały na przemian dzieci, które baraszkowały na trawie i splatały wianki.
Media o cudzoziemcach w Polsce i Unii Europejskiej

2013-05-05

Dziennikarze i ludzie nauki, studenci, odbiorcy mediów i cudzoziemcy, przedstawiciele władz centralnych i samorz±dowcy oraz osoby na co dzień pracuj±ce z cudzoziemcami, uchodĽcami, imigrantami, m.in. pracownicy socjalni, pracownicy organizacji pozarz±dowych i wolontariusze – wszyscy oni będ± szukać odpowiedzi na pytanie: jaki jest obraz cudzoziemców w mediach i jaki ma on wpływ na proces integracji ze społeczeństwem przyjmuj±cym? Jak± rolę pełni± dziennikarze w kształtowaniu wizerunku cudzoziemców w oczach opinii publicznej? 
Zapraszamy na międzynarodow± konferencję pt. „Integracja w globalnej wiosce - media o cudzoziemcach w Polsce i Unii Europejskiej”, która odbędzie się 8 maja 2013 roku w Collegium Jana Pawła II KUL (X piętro, aula C-1031) w godz. 10.00 – 15.30.
Jak działać sprawniej? Spotkanie koalicji na rzecz uchodĽców.

2013-04-30
Nauczyciele, pracownicy socjalni, kierownictwo o¶rodków dla cudzoziemców i wolontariusze, czyli członkowie koalicji na rzecz cudzoziemców i uchodĽców spotkali się 25 i 26 kwietnia w Kazimierzu Dolnym. Było to drugie spotkanie grupy działaj±cej w ramach projektu „Razem – model wolontariatu na rzecz integracji uchodĽców”.

Interkulturalia 2013

2013-04-24


W naszym mie¶cie od lat ¶cieraj± się różne kultury, narodowo¶ci. Z niektórymi stykamy się na co dzień, na temat innych nasza wiedza jest niewielka. Jest w Lublinie miejsce, w którym integracja międzykulturowa ma specjalne znaczenie – to Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich na ul. Lotniczej. Uczęszczaj± do niej dzieci narodowo¶ci czeczeńskiej, ukraińskiej, greckiej, ormiańskiej i dagestańskiej.

Przez kuchnię do Polski

2013-04-20
Wspólne gotowanie kobiet czeczeńskich i wolontariuszy programu pomocy uchodĽcom to nie tylko możliwo¶ć spróbowania tradycyjnych czeczeńskich potraw czy zawierania międzynarodowych przyjaĽni. To również ¶wietna okazja do nauki języka polskiego. Wolontariusze mieli możliwo¶ć uczestniczenia w dwóch spotkaniach „przy kuchni” – w o¶rodku w Kolonii Horbów, a także w o¶rodku w Lublinie.Przeszkolony wolontariusz to zadowolony wolontariusz!

2013-04-18

Chociaż w tym roku zima trochę się oci±gała z odej¶ciem, to jednak w niektórych miejscach dało się poczuć wiosnę wcze¶niej, niż zago¶ciła rzeczywi¶cie. Na przykład – w D±browicy, która w pierwszy kwietniowy weekend po raz kolejny zaludniła się wolontariuszami Centrum Wolontariatu.
Dodatkowe terminy rekrutacji!

2013-03-06

Zapraszamy na dodatkowe spotkania rekrutacyjne do programów prowadzonych przez Centrum Wolontariatu, które odbęd± się w dniach 6 i 7 marca 2013r. o godz. 20.00 w Auli Wydziału Politologii UMCS przy ul. Plac Litewski 3.

Spotkanie rekrutacyjne w do programu pomocy uchodĽcom w Białej Podlaskiej odbędzie się 18 i 20 marca o godz. 17.00 w Rzemie¶lniczej Zasadniczej Szkole Zawdowej (Biała Podlaska ul.Warszawska 14).