Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Archiwum aktualno¶ci

Jak działać sprawniej? Spotkanie koalicji na rzecz uchodĽców.

2013-04-30
Nauczyciele, pracownicy socjalni, kierownictwo o¶rodków dla cudzoziemców i wolontariusze, czyli członkowie koalicji na rzecz cudzoziemców i uchodĽców spotkali się 25 i 26 kwietnia w Kazimierzu Dolnym. Było to drugie spotkanie grupy działaj±cej w ramach projektu „Razem – model wolontariatu na rzecz integracji uchodĽców”.

Interkulturalia 2013

2013-04-24


W naszym mie¶cie od lat ¶cieraj± się różne kultury, narodowo¶ci. Z niektórymi stykamy się na co dzień, na temat innych nasza wiedza jest niewielka. Jest w Lublinie miejsce, w którym integracja międzykulturowa ma specjalne znaczenie – to Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich na ul. Lotniczej. Uczęszczaj± do niej dzieci narodowo¶ci czeczeńskiej, ukraińskiej, greckiej, ormiańskiej i dagestańskiej.

Przez kuchnię do Polski

2013-04-20
Wspólne gotowanie kobiet czeczeńskich i wolontariuszy programu pomocy uchodĽcom to nie tylko możliwo¶ć spróbowania tradycyjnych czeczeńskich potraw czy zawierania międzynarodowych przyjaĽni. To również ¶wietna okazja do nauki języka polskiego. Wolontariusze mieli możliwo¶ć uczestniczenia w dwóch spotkaniach „przy kuchni” – w o¶rodku w Kolonii Horbów, a także w o¶rodku w Lublinie.Przeszkolony wolontariusz to zadowolony wolontariusz!

2013-04-18

Chociaż w tym roku zima trochę się oci±gała z odej¶ciem, to jednak w niektórych miejscach dało się poczuć wiosnę wcze¶niej, niż zago¶ciła rzeczywi¶cie. Na przykład – w D±browicy, która w pierwszy kwietniowy weekend po raz kolejny zaludniła się wolontariuszami Centrum Wolontariatu.
Dodatkowe terminy rekrutacji!

2013-03-06

Zapraszamy na dodatkowe spotkania rekrutacyjne do programów prowadzonych przez Centrum Wolontariatu, które odbęd± się w dniach 6 i 7 marca 2013r. o godz. 20.00 w Auli Wydziału Politologii UMCS przy ul. Plac Litewski 3.

Spotkanie rekrutacyjne w do programu pomocy uchodĽcom w Białej Podlaskiej odbędzie się 18 i 20 marca o godz. 17.00 w Rzemie¶lniczej Zasadniczej Szkole Zawdowej (Biała Podlaska ul.Warszawska 14).   
Rekrutacja, rekrutacja, rekrutacja!

2013-02-25

Chcesz być wolontariuszem, działać, pomagać innym, realizować siebie i swoje pomysły, zdobywać do¶wiadczenie. Chcesz zacz±ć wła¶nie teraz. Chcesz wiedzieć kto, co, gdzie, kiedy i dlaczego. Postaramy się odpowiedzieć na te pytania.
Barwy karnawału

2013-02-11
Pokładów pozytywnej energii i szalonych pomysłów nie brakuje wolontariuszom programu pomocy uchodĽcom. Szczególnie w okresie karnawału. Mogli się o tym przekonać mali uczestnicy imprezy karnawałowej, która w miniony pi±tek odbyła się w szkole podstawowej nr 31 w Lublinie.Barwne spotkanie w Białej Podlaskiej

2013-02-10
Barwna Biblioteka Multimedialna dla Dzieci i Młodzieży w Białej Podlaskiej to miejsce niezwykłe. Celem jej działania jest propagowanie barwnej strony życia. Biblioteka oprócz prowadzenia zajęć o charakterze edukacyjnym i medialnym, stara się wspierać inicjatywy kulturalne. Współpracuje również z wolontariuszami z bialskiego O¶rodka dla Cudzoziemców oraz lubelskim Centrum Wolontariatu. Już po raz drugi owocem tej współpracy było spotkanie dwóch kultur.Ferie 2013

2013-02-04

Pokazy filmowe, warsztaty umiejętno¶ci, jazda konna… Dzieci w O¶rodku dla Cudzoziemców dzięki wolontariuszom nie nudziły się w czasie ferii. Jak spędzały wolny od nauki czas? Zapraszamy do lektury.
Wyj±tkowy kulig w ramach Partnerstwa Rodzin w D±browicy

2013-01-24
„Ci±gn±, ci±gn± sanie, góralskie koniki; Hej, jad± w saniach panny, przy nich janosiki…”. W takt tej znanej każdemu piosenki Skaldów polskie i czeczeńskie rodziny wyruszyły w niedzielę na trasę kuligu. Było to kolejne i zarazem ostatnie w tej edycji spotkanie odbywaj±ce się w ramach Partnerstwa Rodzin.