Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Archiwum aktualno¶ci

Barwne spotkanie w Białej Podlaskiej

2013-02-10
Barwna Biblioteka Multimedialna dla Dzieci i Młodzieży w Białej Podlaskiej to miejsce niezwykłe. Celem jej działania jest propagowanie barwnej strony życia. Biblioteka oprócz prowadzenia zajęć o charakterze edukacyjnym i medialnym, stara się wspierać inicjatywy kulturalne. Współpracuje również z wolontariuszami z bialskiego O¶rodka dla Cudzoziemców oraz lubelskim Centrum Wolontariatu. Już po raz drugi owocem tej współpracy było spotkanie dwóch kultur.Ferie 2013

2013-02-04

Pokazy filmowe, warsztaty umiejętno¶ci, jazda konna… Dzieci w O¶rodku dla Cudzoziemców dzięki wolontariuszom nie nudziły się w czasie ferii. Jak spędzały wolny od nauki czas? Zapraszamy do lektury.
Wyj±tkowy kulig w ramach Partnerstwa Rodzin w D±browicy

2013-01-24
„Ci±gn±, ci±gn± sanie, góralskie koniki; Hej, jad± w saniach panny, przy nich janosiki…”. W takt tej znanej każdemu piosenki Skaldów polskie i czeczeńskie rodziny wyruszyły w niedzielę na trasę kuligu. Było to kolejne i zarazem ostatnie w tej edycji spotkanie odbywaj±ce się w ramach Partnerstwa Rodzin.Gwiazdy na małej scenie

2013-01-24
Na przekór mrozom i ¶niegom „Gwiazdy Czeczenii” wraz z ekip± dopinguj±c± wyruszyły 19 stycznia z za¶nieżonego Lublina w stronę Zalesia, miejscowo¶ci położonej niedaleko granicy z Białorusi±. Tam, w Domu Kultury odbyło się spotkanie z kultur± czeczeńsk±.Zabawa jest nauk±, nauka zabaw±. Im więcej zabawy, tym więcej nauki

2013-01-16

Takim mottem w swojej pracy kieruj± się wolontariusze bloku korepetycji zewnętrznych, którzy postanowili wynagrodzić swoich uczniów za ich wytrwało¶ć i chęci do nauki, a zarazem zachęcić do dalszych działań. W zwi±zku z do¶ć dużym zróżnicowaniem wieku naszych dzieciaków na tzw. „wyj¶cia kulturalne” wybierali¶my się do: Fantasy Parku (z maluchami), Cinema City (z tymi troszkę większymi), a także na tor kartingowy (z tymi prawie dorosłymi).
Gwiazdy Czeczenii wyst±piły podczas XXI finału Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy

2013-01-16

Zespół kultury czeczeńskiej „Gwiazdy Czeczenii” wł±czył się w akcję fundacji Jurka Owsiaka. XXI już finał Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy odbył się 13 stycznia. Lubelsk± edycję wydarzenia po raz kolejny go¶ciła Galeria Olimp i to tam można było zobaczyć występ Gwiazd, które pojawiły się na scenie już podczas wej¶cia na żywo na antenie TVP Lublin.
Orędzie Ojca ¦więtego Benedykta XVI na ¦wiatowy Dzień Migranta i UchodĽcy 2013

2013-01-13
Migracje: pielgrzymka wiary i nadziei.
"(...)Droga do integracji obejmuje prawa i obowi±zki, uwagę i troskę o migrantów, by mieli godne życie, ale także wyczulenie migrantów na warto¶ci, jakie oferuje społeczeństwo, w które się wł±czaj±.(...)""Bo byłem przybyszem a przyjęli¶cie mnie..." (MT 25, 35)

2012-12-23
Dziękuj±c za kolejny już rok wspólnej pracy na rzecz drugiego człowieka, wasze zaangażowanie i wsparcie, składany serdeczne życzenia pięknych ¦wi±t Bożego Narodzenia.
Koordynator i Rada Programowa.W poszukiwaniu innych kultur

2012-12-20

Każde dziecko o tym wie – inny nie znaczy obcy. Wła¶nie to hasło przy¶wiecało małym uczestnikom spotkania międzykulturowego, które odbyło się 19 grudnia w SP nr 24 w Lublinie. Spotkanie zorganizowano, aby podsumować zajęcia z edukacji międzykulturowej, prowadzone w tamtejszej szkole przez lubelskich wolontariuszy.
Niedziela w doborowym towarzystwie

2012-12-18
W ubiegł± niedzielę, 16 grudnia, wolontariusze programu Pomocy UchodĽcom wyruszyli swoim zwyczajem w trochę inn± rzeczywisto¶ć, senny, przysypany ¶niegiem ¶wiat w stanie ci±głego oczekiwania. Kolonia Horbów to niewielka miejscowo¶ć w pobliżu granicy z Białorusi±, gdzie znajduje się O¶rodek dla Cudzoziemców (jeden z czterech na LubelszczyĽnie i jedenastu w Polsce), miejsce, w którym obecnie na legalizację pobytu oczekuje ponad 100 osób, głównie narodowo¶ci czeczeńskiej, a blisko połowa z nich to dzieci.