Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Archiwum aktualno¶ci

Nowy sezon w programie PPU uważamy za otwart!

2013-10-25

Nowy sezon – nowe wyzwania. Działania Programu Pomocy UchodĽcom ruszyły pełn± par±. Wzmocnieni  o nowych wolontariuszy i koordynatorów, wznowili¶my działania w Lublinie, Białej Podlaskiej, Kolonii Horbów oraz rozpoczęli¶my pracę w O¶rodku dla Cudzoziemców w Bezwoli.
Z ostatniej chwili!

2013-10-22

Już 13 osób doł±czyło do programu pomocy uchodĽcom w nowym sezonie. Wspomog± oni nasze działania na terenie o¶rodków dla cudzoziemców w Lublinie, Kolonii Horbów i Bezwoli. Teraz przyszła kolej na Biał± Podlask± - w najbliższy czwartek wła¶nie tam ruszamy z rekrutacj± do naszego programu działaj±cego przy o¶rodku recepcyjnym w Białej Podlaskiej. Ludzi otwartych, ciekawych ¶wiata, ambitnych, dostrzegaj±cych sens w niesieniu pomocy innym i maj±cych chwilę wolnego czasu - ZAPRASZAMY!
"Bo byłem przybyszem..." wraca po wakacyjnej przerwie.

2013-10-04

Od paĽdzirnika powracaj± na antenę radia eR integracyjne audycje z cyklu "Bo byłem przybyszem...". Do usłyszenia w każd± niedzielę o godz. 19.10 na falach 87.9 FM.
Co na antenie?
Orędzie papieża Franciszka na ¦wiatowy Dzień Migranta i UchodĽcy

2013-10-02

«Migranci i uchodĽcy: ku lepszemu ¶wiatu».
"...Migranci i uchodĽcy nie s± pionkami na szachownicy ludzko¶ci. S± to dzieci, kobiety i mężczyĽni, którzy opuszczaj± b±dĽ s± zmuszeni do opuszczenia swoich domów z różnych powodów, którzy maj± takie samo słuszne pragnienie, by umieć więcej, by mieć więcej, ale przede wszystkim, by więcej być...".
Wolontariat - sezon jesień 2013

2013-09-16

Gdzie można zostać piratem albo Indianinem? Czytać bajki dzieciom? Gadać z ludĽmi z różnych stron ¶wiata? Nauczyć się tańczyć lezginkę? Pomagać w lekcjach? Poznać smak życia i nowych przyjaciół? A przy tym wzmocnić siebie i innych? No jak to gdzie – w wolontariacie.
Konkurs Barwy Wolontariatu 2013

2013-09-12

Nagrodzenie najbardziej aktywnych wolontariuszy oraz ukazanie dobrych praktyk współpracy pomiędzy placówkami i organizacjami a wolontariuszami to cel konkursu Barwy Wolontariatu. Do udziału w czternastej już edycji konkursu zaprasza organizator - sieć Centrów Wolontariatu w Polsce.
Ruszyła nowa edycja

2013-09-02

Kolejne rodziny polskie i czeczeńskie (oraz jedna ormiańska) zawi±zały partnerstwo w ramach ¶cieżki projektu „Razem – model wolontariatu na rzecz integracji uchodĽców”. Nowa grupa ma nieco inny charakter niż poprzednia, ale jest równie otwarta na nowe do¶wiadczenia i siebie wzajemnie.
Wolontariusze w Bezwoli

2013-08-23

Czas nie tylko zabawy, ale także edukacji i nawi±zywania relacji – tak można podsumować wolontariacki weekend w o¶rodku dla cudzoziemców w Bezwoli. Grupa z Lublina od rana w sobotę do póĽnego wieczora w niedzielę starała się w ciekawy sposób wypełnić czas mieszkańcom płożonej w lesie placówki.
Nowe wyzwanie - ruszamy do Bezwoli!

2013-08-07

Kiedy po przerwie została wznowiona działalno¶ć O¶rodka dla Cudzoziemców w Bezwoli niedaleko Radzynia, było tylko kwesti± czasu, kiedy pojawi± się tam wolontariusze z Centrum Wolontariatu. Potrzeba ich obecno¶ci była oczywista. Do tej pory wolontariusze odwiedzili o¶rodek dwukrotnie: 25 lipca i 3 sierpnia, w ramach akcji „Dobre wakacje w dobrym towarzystwie”, organizowanej wspólnie przez stowarzyszenie oraz Radio eR. Teraz czas na dłuższ± wizytę.
Na placu przed teatrem - czyli Dzień UchodĽcy 2013

2013-06-25

Nad scen± fruwały walizki, tym razem uwolnione od balastu rzeczy, wkładanych czasem według planu i spisu, a czasem chaotycznie, w po¶piechu przed podróż±, która nie wiadomo kiedy i gdzie się skończy. Wierne towarzyszki życia wędrowców i uchodĽców, tego dnia były beztrosko otwarte na wiatr i dĽwięki, dolatuj±ce z dołu sceny, gdzie instrumenty przed finałowym koncertem stroiła Kapela ze Wsi Warszawa. Przed scen± trwała krz±tanina, wolontariusze rozkładali stoiska i błagalnie zerkali w górę, w stronę nieba. Deszczowe chmury spełniwszy niedbale letni obowi±zek napojenia ziemi, poszybowały w inn± stronę miasta.