Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Archiwum aktualno¶ci

Wiedz±, jak pomagać uchodĽcom

2014-03-17

Procedury starania się cudzoziemców o ochronę międzynarodow±, formy dostępnej pomocy, modele programów integracyjnych i specyfikę pracy z dziećmi w ¶rodowisku wielokulturowy – z takimi zagadnieniami zmierzyli się wolontariusze z programu pomocy uchodĽcom podczas dwudniowego szkolenia.
Partnerstwo w Górach ¦więtokrzyskich

2014-02-06

Piękna górska kraina, pełna ¶niegu i lodu, ugo¶ciła uczestników Partnerstwa Rodzin na przełomie stycznia i lutego. To było ostatnie spotkanie wyjazdowe tej edycji, przed grup± jeszcze trzy stacjonarne spotkania.
¦więto wolontariuszy

2012-12-04
Za nami Gala Wolontariatu, wielkie ¶więto wszystkich wolontariuszy, które zgromadziło w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie blisko 500 osób z całego regionu. Byli wolontariusze oraz sympatycy wolontariatu, nie zabrakło także znamienitych go¶ci. Swoj± obecno¶ci± zaszczyciły nas m.in. osoby reprezentuj±ce organizacje i instytucje, w których pracuj± wolontariusze oraz sami podopieczni naszych programów.PILNE!!! Premiera teledysku już dzi¶!!!

2012-06-20

W tym wyj±tkowym dniu, Dniu UchodĽcy, mamy dla Was wszystkich mił± niespodziankę! Już dzi¶, w ¶rodę 20 czerwca o godz. 19.00 w TVP Lublin będziecie mieli okazję zobaczyć premierow± emisję teledysku do piosenki „W drodze”! To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce, w którym wspólnie bior± udział Polacy i uchodĽcy z Czeczenii! Oczekujemy na tę chwilę z wypiekami na policzkach… Jeste¶my ciekawi Waszych opinii po premierze…
UchodĽcy na antenie radia eR

2012-04-14

Mam na imię Khazman, mam 15 lat. Mam na imię Adam, mam 11 lat... W trosce o swoje życie uciekli¶my ze Ojczyzny. Trafili¶my do Polski... Tak zaczyna się zapowiedĽ nowej audycji "Bo byłem przybyszem...", która od najbliższej niedzieli (15 kwietnia), po godzinie 18.00 będzie emitowana na antenie lubelskiego radia eR. Audycja wyj±tkowa - o uchodĽcach i prowadzona przez uchodĽczynię.
Orędzie na 98. ¦wiatowy Dzień Migranta i UchodĽcy

2012-01-16

„Migracje a nowa ewangelizacja” – papieskie orędzie na 98. ¦wiatowy Dzień Migranta i UchodĽcy, który w ko¶ciele katolickim obchodzony jest
15 stycznia.