Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Zapraszamy na Dni Otwarte w O¶rodkach dla Cudzoziemców
2015-06-08

Wszystkich tych, którzy chc± bliżej poznać historię o¶rodków, zasmakować kuchni ¶wiata oraz lepiej zrozumieć przybyszów szukaj±cych ochrony w Polsce, zapraszamy na Dnia Otwarte 9 i 11 czerwca!


Dni Otwarte to inicjatywa Urzędu do Spraw Cudzoziemców maj±ca na celu wspieranie integracji cudzoziemców mieszkaj±cych w Polsce. W ten jeden dzień okoliczni mieszkańcy, przedstawiciele instytucji publicznych oraz podmioty współpracuj±ce mog± swobodnie wej¶ć do O¶rodka, porozmawiać z jego mieszkańcami i poznać tematykę uchodĽstwa. Przy organizacji tego dnia pomaga Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, na co dzień działaj±ce na terenie O¶rodka dla Cudzoziemców w Bezwoli, Kolonii Horbów i Białej Podlaskiej oraz wspieraj±ce integrację cudzoziemców w Lublinie.