Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Razem w walce rasizmem, ksenofobi± i dyskryminacj±
2014-04-30

W Poniatowej, w hotelu „Słowik” 28 i 29 kwietnia odbyło się szkolenie „Budowanie koalicji i partnerstw na rzecz walki z rasizmem, ksenofobi± i dyskryminacj±. Tworzenie projektów. Praca metod± projektu”. 

W ramach szkolenia odbyły się następuj±ce spotkania: „Procesy i role grupowe – współpraca międzysektorowa” (Jacek Wnuk, Justyna Orłowska) oraz „Różne modele partnerstwa – co ułatwia współpracę, a co nie” (dr Wojcech Wciseł). Podsumowany został również projekt „Razem – model wolontariatu na rzecz integracji uchodĽców” (Magdalena Przytuła) a także zaplanowany moduł „Zielone, czerwone i pomarańczowe – społeczne, kulturowe i cywilizacyjne skutki integracji uchodĽców w Polsce” (ks. Mieczysław Puzewicz). 

A poza tym, jak zwykle, niezwykle cenne spotkania, rozmowy i wymiany pogl±dów.Działanie zostało zrealizowane przez Centrum Wolontariatu w ramach projektu „Razem – model wolontariatu na rzecz integracji uchodĽców” współfinansowanego ze ¶rodków Europejskiego Funduszu na rzecz UchodĽców, budżetu państwa i ¶rodków własnych Centrum Wolontariatu.