Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Wiedz±, jak pomagać uchodĽcom
2014-03-17

Procedury starania się cudzoziemców o ochronę międzynarodow±, formy dostępnej pomocy, modele programów integracyjnych i specyfikę pracy z dziećmi w ¶rodowisku wielokulturowy – z takimi zagadnieniami zmierzyli się wolontariusze z programu pomocy uchodĽcom podczas dwudniowego szkolenia.

Nie zabrakło też wymiany do¶wiadczeń, wspólnej integracji i spojrzenia na wyzwania czasów w obszarze integracji cudzoziemców. Szkolenie odbyło się w ramach projektu „RAZEM – model wolontariatu na rzecz uchodĽców” współfinansowanego ze ¶rodków Europejskiego Funduszu na rzecz UchodĽców, budżetu państwa i ¶rodków własnych Centrum Wolontariatu.