Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Międzykulturowe spotkania w szkołach
2013-12-21

"Edukacja międzykulturowa w najszerszym znaczeniu to wiedza o innych, często odległych geograficznie kulturach, obyczajach, procesach społecznych.
Edukacja międzykulturowa opowiada się za wzajemnym wzbogaceniem się różnych kultur, odrzucaj±c sterowanie i kontrolę istnienia obok siebie. Celem jest wnikanie w istotę kultur i wzajemne porównywanie i odnoszenie, co wzmacnia własn± tożsamo¶ć i pozwala na kształtowanie umiejętno¶ci odpowiedzialnego tworzenia i modelowania własnej kultury z jednoczesnym nabywaniem postawy tolerancji i uznania dla innych kultur" 1.

Prowadzenie zajęć z edukacji międzykulturowej jako ¶cieżka pracy ze społeczeństwem  przyjmuj±cym uchodĽców i cudzoziemców jest jednym z  priorytetów programu pomocy uchodĽcom. W tym ostatnim, przed¶wi±tecznym tygodniu nasi wolontariusze zawitali do dwóch szkół: Szkoły Podstawowej nr 31 w Lublinie i Szkoły Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej.


S± to szkoły, do których uczęszcza największa liczba najmłodszych mieszkańców O¶rodków dla Cudzoziemców w tych miastach. Dlatego wła¶nie tam odbyły się zabawy integracyjne, podczas których wszyscy uczniowie mogli wspólnie zdobywać wiedzę na temat swoich kultur i tradycji, nauczyć się kaukaskiego tańca – lezginki, czy poznać smak tradycyjnych, czeczeńskich potraw.
Spotkanie w SP nr 31 w Lublinie kończyło cykl zajęć dla uczniów w ramach Lekcji z Edukacji Międzykulturowej, było także okazj± do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „Moje międzynarodowe podwórko”.


Po tym wspólnie spędzonym czasie, tak jak głosiło hasło ułożone przez uczniów: „Każdy o tym wie – inny nie znaczy obcy”.
1.Nikitorowicz J., Halicki, J., Muszyńska, J., Międzygeneracyja transmisja dziedzictwa kulturowego. Globalizm versus regionalizm, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2003.

Ula