Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Weekend z „Partnerstwem Rodzin”
2013-12-16

Weekend 14-15 grudnia min±ł pod znakiem ¶wi±tecznych spotkań polskich i czeczeńskich rodzin mieszkaj±cych na terenie Lublina.

W sobotę odbyło się spotkanie rodzin, które przez ostatni rok wspólnie spędzały czas wolny wyjeżdżaj±c w różne zak±tki Polski, poznaj±c tradycje swoich krajów oraz, przede wszystkim, siebie nawzajem. A teraz nadszedł czas na podsumowanie – w ¶wi±tecznej atmosferze spokojnie można było zastanowić się co dał nam te czas, jak ze spotkania na spotkanie upadały kolejne uprzedzenia i stereotypy, jak podtrzymać zawarte przyjaĽnie oraz, po prostu, dowiedzieć się co się u kogo wydarzyło od ostatniego, jeszcze przedwakacyjnego, wspólnego wyjazdu.W spotkaniu wzi±ł także udział Mariusz Kucharek, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. W imieniu Wojewody Lubelskiego podziękował za zaangażowanie Centrum Wolontariatu w budowanie dialogu i realizowane programy integruj±ce uchodĽców ze społeczeństwem przyjmuj±cym, złożył także ¶wi±teczne i noworoczne życzenia.
Nowy dzień – nowe rodziny. Niedziela była czasem na spotkanie rodzin z tegorocznej edycji ¶cieżki wolontariatu rodzinnego. Jak wiemy, wspólna praca to doskonały sposób na wej¶cie w lepszy kontakt, dlatego ucieszyło nas, że wszystkich, bez względu na płeć i wiek, wci±gnęła praca nad dekoracj± pudełeczek metod± decoupage, które już wkrótce posłuż± za piękne i niepowtarzalne opakowania na prezenty. Efekty były zdumiewaj±ce!
Przed nami kolejna seria spotkań animowanych przez dobre duchy z Centrum Wolontariatu. Mamy nadzieję, że nawi±zane przez ten czas relacje będ± cennym do¶wiadczeniem dla przedstawicieli obu kultur i przetrwaj± znacznie dłużej niż zakładaj± ramy projektu.
W ten sposób grudzień, jeszcze przed ¦więtami, stał się rodzinnym i radosnym czasem.

Ula