Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Andrzejkowo - mikołajkowy czas
2013-12-09

Za nami czas beztroskich zabaw
i mikołajkowych prezentów. Wolontariusze Programu Pomocy UchodĽcom nie zapomnieli o swoich podopiecznych także tym razem.

Najpierw w O¶rodkach dla cudzoziemców w Lublinie i w Kolonii Horbów zorganizowali¶my zabawy andrzejkowe. Nie mogło na nich zabrakn±ć wróżb z tradycyjnym laniem wosku na czele. Wróżbom towarzyszyły tańce i zabawy dla najmłodszych. By dodatkowo uatrakcyjnić dzieciom owe hulanki wolontariusze przebrali się za wróżki i postaci z bajek.


PóĽniej przyszedł czas na odwiedziny słynnego ¶więtego z dług± brod±. Dzieci zamieszkuj±ce O¶rodki dla cudzoziemców były w tym roku wyj±tkowo grzeczne skoro Mikołaj tak hojnie je obdarzył. Przekonali¶my się, że nawet niewielkie prezenty potrafi± sprawić prawdziw± ¶wi±teczn± rado¶ć, trudno powiedzieć z cał± pewno¶ci± kto dostał jej więcej – dzieci, czy wolontariusze patrz±cy na u¶miechnięte od ucha do ucha twarze swoich małych podopiecznych w Białej Podlaskiej, czy Kolonii Horbów. Mikołaj, czy w innej wersji Dziadek Mróz, pamiętał także o dzieciach, które mieszkaj± w reaktywowanym kilka miesięcy temu o¶rodku w Bezwoli.  Mikołajkowy wyjazd wolontariuszy Programu Pomocy UchodĽcom wsparli sił± zjednoczonych narodów wolontariusze Omnes Gentes, którzy z powodzeniem zajęli się animowaniem czasu wolnego.


Teraz przyszedł czas na ¶wi±teczny odpoczynek, ale już po Nowym Roku z now± porcj± energii i pomysłów wolontariusze wróc± do swoich działań.

Patrycja

Cykl spotkań zrealizowany został w ramach projektu „Razem – model wolontariatu na rzecz integracji uchodĽców” współfinansowanego ze ¶rodków Europejskiego Funduszu na rzecz UchodĽców, budżetu państwa i ¶rodków własnych Centrum Wolontariatu.