Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

PILNE!!! Premiera teledysku już dzi¶!!!
2012-06-20

W tym wyj±tkowym dniu, Dniu UchodĽcy, mamy dla Was wszystkich mił± niespodziankę! Już dzi¶, w ¶rodę 20 czerwca o godz. 19.00 w TVP Lublin będziecie mieli okazję zobaczyć premierow± emisję teledysku do piosenki „W drodze”! To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce, w którym wspólnie bior± udział Polacy i uchodĽcy z Czeczenii! Oczekujemy na tę chwilę z wypiekami na policzkach… Jeste¶my ciekawi Waszych opinii po premierze…

Teledysk powstał do polsko-czeczeńskiej piosenki, któr± wspólnie ¶piewaj± lublinianin Mariusz Migałka z zespołu Cirkcle of Bards Polak i Zaira - Czeczenka, której ucieczka z ojczyzny przerwała przygodę muzyczn± w Czeczenii.

Słowa, do kompozycji Mariusza Ostańskiego, napisał Marcin W±sowski – duet, który doskonale sprawdził się podczas ubiegłorocznej produkcji innego teledysku do piosenki „Razem”.

Autorem scenariusza i reżyserem teledysku jest autor tekstu do piosenki – Marcin W±sowski (znany z kabaretu ¦wierszczychrz±szcz). Na planie pojawi± się Polacy i Czeczenii w naturalnych dla siebie codziennych sytuacjach życiowych. Na planie pojawi± się również Gwiazdy Czeczenii – zespół kultury czeczeńskiej prowadzony przez wolontariuszki Centrum Wolontariatu.

Premiera teledysku już dzi¶, w ¶rodę 20 czerwca - w Dniu UchodĽcy. Zapraszamy do TVP Lublin o godz. 19.00!!!

Piosenka i teledysk s± realizowane w ramach projektu "Razem – model wolontariatu na rzecz integracji uchodĽców" finansowanego ze ¶rodków Europejskiego Funduszu na rzecz UchodĽców, budżetu państwa oraz ¶rodków własnych Centrum Wolontariatu w Lublinie.

ww