Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Teatr, teatr, teatr!
2014-11-04

Teatr to słowo, które w słowniku naszych uchodĽców jest już powszechne. Wolontariusze Stowarzyszenia Solidarno¶ci Globalnej znowu pojawili się w O¶rodku dla Cudzoziemców w Bezwoli.Powoli sala zajęć przekształca się z mał± scenę. Ci±głe ćwiczenia i wyzwania staj± przed małymi uchodĽcami. Ostatnio pantomima, a teraz zajęcia kr±żyły wokół emocji. Na warsztatach skupili¶my się na kontroli własnych emocji oraz próbie swobodnego zmieniania emocji na naszych twarzach. ¦wiadomo¶ć własnej emocji i jej kontrolowanie pozwala uczestnikom dokładniej odwzorować dan± postać czy rolę. Uczestnicy za pomoc± ćwiczeń próbowali pokazać wachlarz emocji, od ¶miechu po strach. Znajomo¶ć emocji i ich opanowanie pozwala również na lepsze zrozumienie i przełamywanie barier kulturowych.


Aleksandra Bukała