Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Warsztaty teatralne pełn± par±
2014-10-28

Nie min±ł tydzień, a już wolontariusze Stowarzyszenia Solidarno¶ci Globalnej przyjechali do O¶rodka dla Cudzoziemców w Bezwoli. Kolejne zajęcia teatralne kr±żyły wokół pantominy. Pantomima to taki rodzaj przedstawienia, w którym aktor nie używa głosu – wyobrażacie sobie dzieci, które nie używaj± słów dłużej nić 5 minut? Nasze dzieciaki nie wytrzymały bez gadania. Było bardzo wesoło :)
Warsztaty z pantomimy miały na celu poznanie własnego ciała. Aby uzyskać ten efekt, posługiwali¶my się wła¶nie pantomim± oraz klaunad±. Odkrywanie możliwo¶ci, jakie niesie ze sob± ciało pozwala zrozumieć, jak ważnym instrumentem teatralnym jest człowiek jako żywa (mobilna) istota. Rol± uczestników była próba wyzbycia się ograniczeń cielesnych powodowanych własnymi pobudkami.

Warsztaty zostały przeprowadzone przez trenera z Teatru NN Brama Grodzka, który jest naszym partnerem w ramach projektu „ Kultura, tradycje i nowe technologie w integracji”.

Aleksandra Bukała