Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Pomoc dla uchodĽców

Województwo:

Białystok - Zajazd "Budowlani"

Miasto: Białystok
Armii Wojska polskiego 7
15 - 102 Białystok
Telefon: 0-85 675-00-91
Fax: 0-85 662-31-61
Pracownik: Paweł Ukalski


Bielany Zajazd „Lipsk

Miasto: Warszawa
Improwizacji 7
01-992 Warszawa
Telefon: 0-22 835-88-33
Fax: 0-22 835-88-33
Pracownik: Andrzej Zagwojski


Czerwony Bór - O¶rodek UdSC

Miasto: Czerwony Bór
Czerwony Bór 24 / 1
18 - 408 Wygoda
Telefon: 0-86 215-00-49
Fax: 0-86 215-00-49
Pracownik: Ewa Kowalczuk


Dom Dziecka Nr 9

Miasto: Warszawa
Korotyńskiego 3
02-121 Warszawa
Telefon: 0-22 822-14-28
Fax: 0-22 822-14-28
Pracownik: Dyr. Marzena Guzicka


Linin

Miasto: Linin
Góra Kalwaria - / -
05 - 530 Góra Kalwaria
Telefon: 0-22 736-16-14, 736-27-98
Pracownik: Renata Kurdek


Łomża - Zajazd „Zacisze

Miasto: Łomża
Wesoła 117
18 - 400 Łomża
Telefon: 0-86 216-35-98
Fax: 0-86 216-35-98
Pracownik: Jolanta Toczko


Łuków - Hotel „Polonia"

Miasto: Łuków
Ko¶ciuszki 29
21 - 400 Łuków
Telefon: 0-25 798-25-43
Fax: 0-25 798-25-43
Pracownik: Edyta Montewka


O¶rodek dla Cudzoziemców w Lublinie

Miasto: Lublin
Wrońska 5E
20 327
Telefon: 0-81 745-70-48
Fax: 0-81 745-70-48
Pracownik: Violetta Kędzierska


O¶rodek UdSC

Miasto: Podkowa Le¶na - Dębak
Otrębusy 1 / 2
05 805
Telefon: 0-22 729-80-19; 729-80-71; 729-80-73;
Fax: 0-22 729-80-87
Pracownik: Julian Curyła


Radom - Hotel Ustronie

Miasto: Radom
Jodłowa 2 / 3
26-611 Radom
Telefon: 0-48 366-46-18
Fax: 0-48 366-46-18
Pracownik: Gerard Figarski


1 | 2