Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Terminy szkoleń

Osoby chc±ce podj±ć pracę jako wolontariusze w O¶rodku dla Cudzoziemców prosimy o kontakt z Centrum Wolontariatu w Lublinie.

Osoby chc±ce doł±czyć do grupy wolontariuszy programu Pomocy UchodĽcom prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Kontakt:

tel. 81 534 26 52
e-mail: lublin@wolontariat.org.pl
ZAPRASZAMY!!!