Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Strona główna

2014-03-17

Procedury starania się cudzoziemców o ochronę międzynarodow±, formy dostępnej pomocy, modele programów integracyjnych i specyfikę pracy z dziećmi w ¶rodowisku wielokulturowy – z takimi zagadnieniami zmierzyli się wolontariusze z programu pomocy uchodĽcom podczas dwudniowego szkolenia.

2014-02-06

Piękna górska kraina, pełna ¶niegu i lodu, ugo¶ciła uczestników Partnerstwa Rodzin na przełomie stycznia i lutego. To było ostatnie spotkanie wyjazdowe tej edycji, przed grup± jeszcze trzy stacjonarne spotkania.

2012-12-04
Za nami Gala Wolontariatu, wielkie ¶więto wszystkich wolontariuszy, które zgromadziło w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie blisko 500 osób z całego regionu. Byli wolontariusze oraz sympatycy wolontariatu, nie zabrakło także znamienitych go¶ci. Swoj± obecno¶ci± zaszczyciły nas m.in. osoby reprezentuj±ce organizacje i instytucje, w których pracuj± wolontariusze oraz sami podopieczni naszych programów.