Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Program "Pomocy UchodĽcom"

Centrum Wolontariatu w Lublinie

Ul. Jezuicka 4

20 - 113  Lublin

Tel./fax +48 81 532 45 45
Bezpłatna infolinia z numerów stacjonarnych w godz 9.00-16.00 : 0 800 300 594
e-mail: lublin@wolontariat.org.pl

Osoba do kontaktu: Magdalena Przytuła
W zwi±zku z mog±cymi pojawić się problemami technicznymi przy obsłudze formularza kontaktowego prosimy o bezpo¶redni kontakt mailowy na adres przytula.magdalena@gmail.com

Formularz kontaktowy